Home Contact

Bestuur

Voor het goed functioneren van een vereniging hebben wij vele schouders nodig.

Wij kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken voor de acties commissie en wedstrijd commissie.

Mocht je interesse hebben in één van de boven genoemde functies of meer informatie willen, dan kun je een mail sturen naar info@kawanomura.nl of maak een praatje met een van onze bestuursleden.


Voorzitter, Sociale veiligheid en beleid:

Buiten de verantwoordelijkheden voor het hele bestuur en trainers, heeft de voorzitter nog een aantal taken die bepalend zijn voor het wel of niet reilen en zeilen van de organisatie.


Ledenwerving en sponsoring

Susanne Ryan | 06-21220509

Penningmeester:

De hoofdtaak van de penningmeester is het beheer van de financiën.


Ledenwerving en sponsoring

Ralph Droesen | 06-52094223
De Linde 4,
5831 RD Boxmeer

Secretaris:

Het beheren van de algemene mail & ledenadministratie, uitsturen van algemene berichten en notulen van bestuursvergaderingen verzorgen.


Secretaris

Keanu Ryan | 06-24925750

Ondersteuning secretaris:
App-groepen en communicatie intern en ook extern.


Ledenwerving en sponsoring

Lonneke Wilbers

Algemeen bestuur:

Monique Sorree
Monique Hendrix
Keanu Ryan
Ank Basten

Vertrouwenscontactpersoon (VCP):

De VCP is het eerste aanspreekpunt indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Indien nodig legt de VCP contact met de vertrouwenspersoon van de JBN en andere instanties.
Binnen de Judoclub KAWA NO MURA hebben we een VCP aangesteld. Zo is er een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.
Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en judoka's.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Op dit moment hebben we 2 VCP.
Bij vragen of meldingen kun je altijd met een VCP telefonisch of per mail contact opnemen.


Communicatie

Anoeska Heinemans | 06-13167710
Email: anoeskah@hotmail.com


Communicatie

Edith Jacobs | 06-27052757
Email: edithjacobs73@gmail.com

Commissies:

Kawa No Mura kent op dit moment de volgende commissies:

PR en Communicatie

Commissie Ledenwerving

Commissie Sponsoren

Commissie Acties

Commissie Activiteiten

Commissie Vrijwilligers

Commissie Wedstrijden

Contactpersoon op basisscholen:

We hebben op elke basisschool in de regio een contactpersoon:
(Voor meer informatie en namen van de contact personen, graag contact opnemen met Susanne.)

Basisschool De Brink, Melderslo

Basisschool de Schakel, Broekhuizenvorst

Basisschool de Bottel, Lottum

Basisschool de Kameleon, Grubbenvorst

Basisschool de Samensprong, Grubbenvorst

Kinderdagverblijf 't Nest, Grubbenvorst

Algemeen e-mailadres:

info@kawanomura.nl

Trainers


Trainer

Paul Maaskant | Trainer


Trainer

Peter Beurskens | Trainer


Hulp Trainer

Marlijne von der Heide | Assistent trainer

Aspirant leidster


Aspirant leidster

Ank Basten | Aspirant leidster

Juryleden

Leonard Mallee
David RyanPrivacy statement
© 2024 Kawa No Mura -- Webmaster