Home Contact

Commissie Vrijwilligers

Het is van groot belang dat de vrijwilligers goed begeleid en ondersteund worden. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. De commissie vrijwilligers organiseert in samenwerking met de Judo bond en de gemeente Horst a/d Maas cursussen om het niveau van onze vrijwilligers op peil te houden. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan sporten (VOG's en EHBO/BHV). Tegelijkertijd is aandacht en binding onder elkaar nodig. Er worden kaarten en/of bloemen verstuurd bij diverse evenementen & gebeurtenissen.


Ledenwerving en sponsoring

Susanne Ryan | 06-21220509
(Commissie houder)

TerugPrivacy statement
© 2024 Kawa No Mura -- Webmaster